Καταστατικό συλλόγου

Καταστατικό Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΑΜΠΑΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

«Ο Κότινος»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

 

● Ιδρύεται πολιτιστικός και εξωραϊστικός σύλλογος των απανταχού Ξηροκαμπιτών και Αμπαρέων Ηλείας, με την επωνυμία «Ο Κότινος» και έδρα τον Ξηρόκαμπο Αρχαίας Ολυμπίας. Ο σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία και το έτος ίδρυσής του.

● Το διακριτικό του σήμα είναι ο κότινος (στεφάνι αγριελιάς).

Ο σύλλογος, μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2

 

Βασικός σκοπός του συλλόγου είναι η συμβολή στη διαφύλαξη του κληροδοτήματος της εθνικής μας κληρονομιάς, ώστε να διατηρηθεί στο παρόν και παράλληλα να παραχωρηθεί στο μέλλον, επ΄ωφελία των επομένων γενεών.

Στα πλαίσια αυτά, ενδεικτικοί στόχοι του συλλόγου είναι:

 1. Η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών και των κατοίκων της περιοχής, η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ αυτών αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης του Ξηροκάμπου και Αμπαρίου περιοχής, η ανάπτυξη και σύσφιξη δεσμών και η διάδοση του πνεύματος εθελοντισμού και αλληλεγγύης.
 2. Η γνωριμία και ανάδειξη του απτού πολιτισμού (όπως κτίρια, μνημεία, τοπία, βιβλία, έργα τέχνης και τεκμήρια), του άυλου (όπως η λαογραφία, οι παραδόσεις, η γλώσσα και η γνώση) και της «φυσικής» κληρονομιάς, που περιλαμβάνει σημαντικά πολιτιστικά τοπία και βιοποικιλότητα των περιοχών μας.
 3. Η συγκέντρωση λαογραφικού και ιστορικού υλικού, η διαφύλαξη και προβολή της πλούσιας παράδοσης της Ολυμπίας αλλά και του Ελλαδικού χώρου γενικότερα, η αναβάθμιση και εξέλιξή του πολιτισμού και παραδόσεων, βάσει των πραγματικών σημερινών συνθηκών και αναγκών.
 4. Η προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων του χωριού Ξηροκάμπου και του συνοικισμού Αμπαρίου Ηλείας, η φροντίδα για την αξιοποίηση αυτού και των συνοικισμών του, καθώς και η προβολή και δυναμική συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων τους, όπως αποτελεσματική διάθεση των αγροτικών και τουριστικών προϊόντων της περιοχής, υποστήριξη των μελών και των κατοίκων των Ξηροκάμπου και Αμπαρίου που επιθυμούν να βελτιώσουν ή να ερευνήσουν νέες παραγωγικές μεθόδους και προϊόντα, αν επιθυμούν ανοικτή συνεργασία με τον σύλλογο.
 5. Η με οικονομικούς πόρους του συλλόγου κατασκευή διαφόρων κοινωφελών και εξωραϊστικών έργων στον Ξηρόκαμπο καθώς και στην περιοχή Αμπαρίου Ηλείας και η κάθε φύσεως συμμετοχή και βοήθεια υλική ή/και ηθική σε έργα εξωραϊσμού του χωριού.
 6. Η συμμετοχή στις παντός είδους νόμιμες, τοπικές και μη εκδηλώσεις.
 7. Η εξασφάλιση δυνατοτήτων έκφρασης όλων των απόψεων και ειδικότερα τμημάτων του συλλόγου, όπως τα παιδιά, οι νέοι αλλά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες και η εκπαίδευση των νέων μας, η προαγωγή και ανάπτυξη της παιδείας, η προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής μας ευαισθησίας.
 8. Επιδίωξη και ενίσχυση προσπαθειών έκφρασης, εθελοντισμού και ερασιτεχνικής δημιουργίας, με διοργάνωση παραστάσεων, μορφωτικών ομιλιών/διαλέξεων/ημερίδων, αγροτικών σεμιναρίων, διακρατικής ανταλλαγής επισκεπτών, ίδρυση βιβλιοθηκών κ.ά.  
 9. Συμβολή στη διεκδίκηση πόρων για τη βελτίωση των υποδομών, της εμφάνισης και καθαριότητας του χωρίου αλλά και της υγείας και καθημερινής διαβίωσης των κατοίκων, με εξορμήσεις καθαριότητας, δενδροφυτεύσεις, αλλά και προγράμματα επιδότησης από ευρωπαϊκούς κοινοτικούς πόρους.
 10. Συμμετοχή στην ανάλυση αναγκών και σχεδιασμό έργων για την ανάπλαση ή δημιουργία χώρων αναψυχής και εκδηλώσεων, πλατειών, χώρων για παιδιά ή νέους, καθώς και μουσειακών χώρων που θα απολαμβάνουν όλοι οι κάτοικοι των Ξηροκάμπου και Αμπαρίου και οι επισκέπτες του.
 11. Η εθελοντική εργασία και προσφορά εργαλείων και πόρων με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισης και δημιουργία ελκυστικής εικόνας στον επισκέπτη, αλλά και στον κάτοικο των Ξηροκάμπου και Αμπαρίου Ηλείας.

ΑΡΘΡΟ 3

 

Η επίτευξη των σκοπών του συλλόγου, πραγματοποιείται με όλα τα νόμιμα μέσα, τα οποία ενδεικτικά είναι:

 • Η τακτική συγκέντρωση των μελών και η ανταλλαγή απόψεων επί των συμφερόντων του συλλόγου και του χωριού μας.
 • Οι κατάλληλες ενέργειες και παραστάσεις προς όλες τις αρμόδιες αρχές και Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα.
 • Η διοργάνωση πνευματικών, μορφωτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (διαλέξεων, εκδρομών, εορτών, χορών, αθλοπαιδιών, εράνων, μελετών, θεατρικών/κινηματογραφικών παραστάσεων) και, όπου αυτό απαιτείται, η συγκρότηση εθελοντικών ομάδων εργασίας, με ξεχωριστές δράσεις ανά θέμα, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του Δ.Σ. .
 • Ανακοινώσεις και δημοσιεύματα στον τύπο.
 • Η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, όταν τούτο απαιτείται.
 • Η συνεργασία με άλλους Συλλόγους, Σωματεία ή οργανώσεις που είτε υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν και που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους ή συναφείς σκοπούς.
 • Η ίδρυση βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, εντευκτηρίου, λέσχης καθώς και η έκδοση εφημερίδας, περιοδικών και λευκωμάτων.
 • Η δημιουργία ιστοσελίδας και blog του συλλόγου, για όσα μέλη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν Internet, αλλά και για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν ή να επικοινωνήσουν με τον σύλλογο, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων ξένων χωρών, με τις οποίες ενδέχεται να αναπτύξει ο σύλλογος επαφές και συνεργασία. Παράλληλα, η αξιοποίηση κάθε νόμιμου μέσου διάχυσης της πληροφορίας (Facebook, E-mail κ.ά.), με στόχο τη γρήγορη ενημέρωση των μελών και τη διαφήμιση των δράσεων.
 • Η δημιουργία βιβλιοθήκης με τοπικά διηγήματα και ιστορίες, έργα τοπικών καλλιτεχνών, συγγράμματα, σενάρια θεατρικών έργων, φωτογραφικό αρχείο ή/και ταινιοθήκης με ερασιτεχνικά και επαγγελματικά VideoClips που προβάλλουν ενδιαφέροντα και εκδηλώσεις της περιοχής μας καθώς και φωνητικές καταγραφές καθώς και συνεργασία με τοπικούς ραδιο-τηλεοπτικούς σταθμούς.
 • Η καλόπιστη, μη ανταγωνιστική συνεργασία και αλληλοβοήθεια με τους άλλους υπάρχοντες τοπικούς συλλόγους και δράσεις τους και πρόσκληση συνεργασίας επιστημονικών φορέων, ομάδων και επιλεγμένων ατόμων που θα παρέχουν γνώσεις στα επιθυμητά αντικείμενα, στα πλαίσια προώθησης των στόχων μας.
 • Η καθιέρωση του θεσμού των Συμβούλων, τους οποίους μπορεί να επιλέγει το Δ.Σ. προς συνεργασία. Πρόκειται για ειδικευμένα άτομα- συμβούλους σε διάφορους τομείς, όπως νομικά, φοροτεχνικά, οικονομικά, τεχνολογία, οργάνωση, πολεοδομικό σχεδιασμό, αρχιτεκτονική, λαογραφία, βιβλιοθηκονομία, ιατρική κ.λ.π., εφόσον δεν υπάρχουν μέλη με τις ανάλογες εξειδικεύσεις και τα οποία μόνο γνωμοδοτούν και εισηγούνται, ενώ η ευθύνη παραμένει ακεραία στα όργανα του συλλόγου, εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά για πράξεις που θα ανατεθούν στους συμβούλους αυτούς.

Τέλος, γενικά, θα γίνει χρήση κάθε νόμιμου σύγχρονου μέσου, που τα όργανα του συλλόγου θα κρίνουν απαραίτητο προς εξυπηρέτηση των σκοπών.

Απαγορεύεται ρητά οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Σωματείου που έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 4

 Μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι κάθε Έλληνας αλλά και αλλοδαπός πολίτης.

I. Τα μέλη διακρίνονται σε: α) Τακτικά και β) Επίτιμα.
α) Τακτικά μέλη. Η εγγραφή ως τακτικού μέλους του Σωματείου γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και απόφαση του τελευταίου (Δ.Σ.). Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη, από της υποβολής της, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόκειται για μέλη καταγωγής (των ιδίων, γονέων και προγόνων αυτών) Ξηροκάμπου και Αμπαρίου Ηλείας, συμπληρωμένου νομίμου ορίου ηλικίας. Το αυτό δικαίωμα έχουν και οι σύζυγοι και τέκνα αυτών, ανεξαρτήτως τόπου καταγωγής τους. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής, δύναται να ασκηθεί προσφυγή στη Γενική Συνέλευση των μελών, εντός μηνός από την απόρριψη της αίτησης.

β) Επίτιμα μέλη. Πρόταση για ανακήρυξη επίτιμων μελών μπορεί να εισάγει προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μέλος του Σωματείου.

Ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και πρόκειται για άτομα που προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη, έχοντας τιμητικώς τον τίτλο, δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου και δεν υποχρεούνται σε καταβολή εισφορών. Αντίθετα, έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και να διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο ή συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου.


ΙΙ. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
ΙΙΙ. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου όποιος στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και όποιος με απόφαση

Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.
IV. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της

εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.


Για κάθε κατηγορία μελών τηρείται Μητρώο Μελών σε ειδικό βιβλίο, αριθμημένο και νόμιμα θεωρημένο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιέχει το όνομα του κάθε μέλους, διεύθυνση, ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής, και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Μητρώο Μελών μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5

 1. Τα μέλη του συλλόγου δικαιούνται:

● Ισότιμη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις, υπό την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον σύλλογο.

● Έκφραση των απόψεών τους με ψήφο.

● Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του συλλόγου.

● Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του συλλόγου, μετά την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους.

● Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του συλλόγου.

● Ελεύθερη αποχώρηση από τον σύλλογο, χωρίς απαίτηση επιστροφής των εισφορών τους.

 1. Μέλη του συλλόγου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν

 

 

ΑΡΘΡΟ 6

 1. Τα μέλη του συλλόγου οφείλουν:

● Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου.

● Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του συλλόγου και να εκφράζουν τη γνώμη τους.

● Να συμμετέχουν ενεργά στις ενέργειες του συλλόγου και στις εθελοντικές ομάδες.

● Να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους στον σύλλογο. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται, δεν επανακαταβάλουν τη δαπάνη εγγραφής. Το δικαίωμα εγγραφής του μέλους στον σύλλογο είναι δέκα (10,00 €) Ευρώ και συνοδεύει τη γραπτή αίτηση εγγραφής του προς το Δ. Σ.

● Να καταβάλουν τη μηνιαία χρηματική τους συνδρομή στον σύλλογο. Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.Το ποσό αυτό καθώς και το ποσό του δικαιώματος εγγραφής μπορούν να αλλάξουν μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

● Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

● Να αποφεύγουν κάθε κομματική δράση, προώθηση ή διαφήμιση οποιουδήποτε κόμματος, μέσα στα πλαίσια του συλλόγου.

● Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά στους συλλόγους και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

 1. Κάθε παράβαση των διατάξεων του Νόμου που αφορά στους συλλόγους και στο Καταστατικό, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

ΑΡΘΡΟ 7

Αποχώρηση μελών.

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρίσουν από τον σύλλογο, μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβαλλόμενη τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους. Δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του συλλόγου, ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών, υποχρεούνται δε να καταβάλουν όλες τις καθυστερούμενες οφειλές προηγουμένων ετών, ομοίως και του έτους αποχώρησής τους.

ΑΡΘΡΟ 8

Διαγραφή μελών.

 Μέλη που η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και αρχές του συλλόγου, δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθυστερούν συνδρομές περισσότερο των έξι (6) μηνών, ελέγχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προειδοποιούνται εγγράφως από αυτό, καλούνται σε απολογία και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, διαγράφονται από τον σύλλογο με αιτιολογημένη (αναφορά στους λόγους διαγραφής) απόφαση του Δ.Σ., επικυρωμένη από τη Γενική Συνέλευση. Πριν τη διαγραφή, το μέλος καλείται να δώσει εγγράφως τις απόψεις του εντός ευλόγου προθεσμίας.

Οι τακτοποιηθέντες ταμειακώς και οι παραιτηθέντες οικειοθελώς, επανεγγράφονται κατόπιν εγγράφου αιτήσεως τους.

Επανεγγράφονται επίσης, οι ήδη αποβληθέντες, με απόφαση και πάλι του Δ.Σ. που κυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση, εάν δεν υφίσταται πλέον ο λόγος για τον οποίο είχαν αποβληθεί ή οι υφιστάμενοι λόγοι κρίνονται ως ασήμαντοι και εφόσον ζητήσουν τούτο εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΟΡΟI ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου είναι:

1. Το δικαίωμα εγγραφής και οι τακτικές μηνιαίες εισφορές των μελών του.

2. Οι έκτακτες εισφορές των μελών ή άλλων Νομικών ή φυσικών προσώπων, οργανισμών κ.λ.π.
3. Οι δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομίες, χορηγίες και κάθε αγαθό το οποίο περιέρχεται στην περιουσία του Συλλόγου, εφόσον ο χορηγός
(δωρητής) δε θέτει σκοπούς που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του συλλόγου και γίνονται δεκτές οι δωρεές κατόπιν αποφάσεως του Δ. Σ.
4. Το καθαρό προϊόν από εισπράξεις εράνων, εορτών, διαλέξεων, παραστάσεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων, συνεστιάσεων, διαφημίσεων, εκδόσεως εντύπων και λευκωμάτων, λαχείων και λαχειοφόρων αγορών του Συλλόγου.

5. Οι καθοιονδήποτε τρόπο προσφορές στο Σύλλογο, χρηματικών ποσών ή άλλων κινητών ή/και ακινήτων αντικειμένων αναλόγου αξίας.

Οι προσφέροντες χρηματικά ποσά αξίας 100 έως 1000 €, θεωρούνται και ονομάζονται Δωρητές του συλλόγου. Επίσης, όσοι προσφέρουν το ποσό των Ευρώ 1.001 και άνω, θεωρούνται και ονομάζονται Ευεργέτες του συλλόγου.
Οι ανωτέρω εισφορές καταχωρούνται κατά κατηγορίες σε ειδικό βιβλίο ΔΩΡΗΤΩΝ και ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ του συλλόγoυ.

6. Κρατικές, Δημοτικές ή ΕΕ επιχορηγήσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

α) Το οικονομικό έτος του συλλόγου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
β) Ο σύλλογος τηρεί σε Τράπεζες έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πρέπει να κατατίθεται από τον Ταμία κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) Ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ :ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΘΡΟ 10

Όργανα διοίκησης του συλλόγου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 11

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ι. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του συλλόγου, μέσω του οποίου εκφράζεται η βούληση των μελών. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα που υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, εφόσον, με απόφαση της πλειοψηφίας του οργάνου αυτού, μεταφέρεται στην κρίση της, οπότε και φέρει την ευθύνη.

Εάν στο καταστατικό ή στον εσωτερικό κανονισμό δεν αναφέρεται κάποιο θέμα, ισχύει ο νόμος περί Συλλόγων και Σωματείων του Αστικού Κώδικα.

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία σε όλα τα όργανα του συλλόγου.

Έχει αποκλειστική αρμοδιότητα:

α) Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.

β) Να εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

γ) Να εκλέγει τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής.

δ) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, με βάση την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.

ε) Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού

στ) Να αποφασίζει για τη διάλυση του συλλόγου

ζ) Να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ.

ΙΙI. Για τη διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ., εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του συλλόγου, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας. Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος ή αντιπρόεδρος της Γ.Σ.

ΙV. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μία (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους ή σε έναν από τους μήνες που θα ορίσει η πρώτη Γενική Συνέλευση, έκτακτα δε, όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρώτη Γ.Σ., κρίνει τον ετήσιο απολογισμό του Δ.Σ. και τον προγραμματισμό του επόμενου έτους.

V. Η τακτική Γ.Σ. της δεύτερης χρονιάς, εκτός από την κρίση του απολογισμού και του ισολογισμού που είναι συνολικός για όλη τη θητεία του Δ.Σ., εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ και Ε.Ε. .

VI. Τα τακτικά μέλη καλούνται στη Γ.Σ. με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Στην πρόσκληση, η οποία αποστέλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. είτε οίκοθεν, είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, καθώς επίσης του χρόνου και τόπου σύγκλησης της Γ.Σ. Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

VII. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση.

VIIΙ. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του συλλόγου δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

IX. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Γ.Σ.

     ● Η Γ.Σ. συγκαλείται έκτακτα από το Δ.Σ., προκηρύσσεται τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα και γνωστοποιείται στα μέλη με προσκλήσεις που αναγράφουν τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα καθώς και με δημοσίευση στον τύπο και ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

     ● Η απόφαση του Δ.Σ. και οι αιτήσεις για έκτακτη σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να αναγράφουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     ● Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. εντός μίας εβδομάδας από τη λήψη της απόφασης ή την υποβολή της αίτησης.

     ● Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται και στην περίπτωση που το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί ως σώμα, συνεπώς είναι υποχρεωμένο να φέρει σε αυτή το θέμα της παραίτησής του.

         ●  Την σύγκληση της Γ.Σ. μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του συλλόγου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών, καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί σύγκλησης απευθύνεται στο Δ.Σ. και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή άρνησης της σύγκλησης, αποφασίζει το Δικαστήριο.

X. Στις Γ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα μέλη που δεν είναι τακτοποιημένα ταμειακά. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τρία δέκατα (3/10) των μελών του συλλόγου που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

XI. Στην περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παραστούν έως 10 μέλη.

XII. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, με ψηφοφορία. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος γίνεται νέα καταμέτρηση.

ΧII. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ι. Τα μέλη του συλλόγου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. 
ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τα τρία δέκατα (3/10) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ..
Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται έως 10 μέλη.

III. Ειδικές απαρτίες. Προκειμένου η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την τροποποίηση καταστατικού ή τη διάλυση του σωματείου, απαιτείται παρουσία του ½ των μελών (άρθρο 99 ΑΚ). Για τη μεταβολή του σκοπού της συνδικαλιστικής οργάνωσης καθώς και για την απονομή ή αφαίρεση ιδιαίτερων δικαιωμάτων σε ορισμένα μέλη, απαιτείται παμψηφία, δηλαδή η παρουσία όλων των μελών , εκτός αν υπάρχει γραπτή συναίνεση των απόντων. 
IV. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνέλευσης.
V. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του συλλόγου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

VI. Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατ' εξαίρεση ένα (1) από το προσωπικό των γραφείων του συλλόγου.

VII. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
VIII. Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
IX. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
X. Τα πρακτικά συνεδρίασης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ι. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.
ΙΙ. Θέματα που απορρίπτονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.
ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.
IV. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση είναι :
    α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
    β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
     γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ.
     δ. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών υπό τρόπο και δωρεών.
     ε. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
    στ.Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
     ζ. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής, όταν διενεργούνται εκλογές.
     η. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.     
     θ. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο, βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
      ι. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
    ια. Η εντολή για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.
    ιβ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.
    ιγ. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.
    ιδ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.
    ιε. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
    ιστ. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.
    ιζ. Η διάλυση του Σωματείου.
V. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιδ, ιε, ιστ, ιζ, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

● Ο σύλλογος διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία για τρία χρόνια από την τακτική Γ.Σ. του συλλόγου που συγκαλείται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

● Το εκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά, μέσα σε πέντε μέρες από την εκλογή του, υπό την προεδρία του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα, τον ταμία του συλλόγου και τον Επόπτη Επικοινωνιακών και Ραδιο-Τηλεοπτικών Μέσων .

● Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά ανά τρίμηνο και έκτακτα όταν το θεωρήσει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν το 1/3 των μελών του.

● Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν στην συνεδρίασή του είναι παρόντα 4 μέλη τουλάχιστον. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται και δεύτερη ψηφοφορία. Αν υπάρξει νέα ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του παρευρίσκοντος θεσμικά ανώτερου.

● Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις μπορεί να θεωρηθεί ως παραιτηθέν και να αντικατασταθεί από το κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος με απόφαση του Δ.Σ.

● Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί και ο απομένων χρόνος έως τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. είναι μεγαλύτερος του έτους, καλείται Γ.Σ. για την εκλογή αντικαταστατών.

● Δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση περισσότερων των 3 μελών του Δ.Σ.. Αν υπάρχουν περισσότερες από 3 κενές θέσεις στο Δ.Σ, τότε προκηρύσσεται Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Δ.Σ.:

● Διοικεί τον σύλλογο.

● Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του συλλόγου και, σε περίπτωση που αδυνατεί, αυτός ασκείται από τη Γ.Σ. .

● Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και τη διαγραφή τους.
● Έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού.

● Μελετά και εφαρμόζει προγράμματα δράσης για την επιτυχία των σκοπών του καταστατικού.

● Στηρίζει και συντονίζει τα προγράμματα δράσης των ομάδων δουλειάς και διορίζει από τα μέλη του συλλόγου Επιτροπές για την αντιμετώπιση των θεμάτων του συλλόγου.

● Διαχειρίζεται την περιουσία και τα εισοδήματα του συλλόγου.

● Αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου.

● Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ.

● Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο σύλλογος.

● Εγκρίνει τις εισηγήσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των Γ.Σ.

● Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. .

● Ψηφίζει και υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. τον απολογισμό δραστηριότητας και τον ισολογισμό της περιόδου που έληξε, καθώς και τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 16

Ο Πρόεδρος:

● Εκπροσωπεί τον σύλλογο (εξωδικαστικά και δικαστικά) σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη κρατική αρχή και κάθε πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εκτός και αν, για συγκεκριμένη περίπτωση, αποφασισθεί διαφορετικά από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. των μελών .

● Συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και εισηγείται τα σχετικά θέματα.

● Προεδρεύει του Δ.Σ., συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

● Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. των μελών.

● Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

● Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με το Γενικό Γραμματέα.

● Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου

● Συνυπογράφει με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμών, δαπανών και τις εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων που έχουν κατατεθεί στο όνομα του συλλόγου.

● Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

● Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.
●  Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

Ο Αντιπρόεδρος:

● Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει  σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του. Ακόμη έχει την ευθύνη της ταξινόμησης και διαφύλαξης όλων των αρχείων.

Ο Γενικός Γραμματέας:

● Έχει τη διεύθυνση της Γραμματείας του συλλόγου.

● Τηρεί το μητρώο μελών όπου καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό η δύναμη των μελών, η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής.

● Προσυπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.

● Φυλάει τη σφραγίδα του συλλόγου.

● Τηρεί βιβλίο πρακτικών και συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

● Τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων.

● Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.

● Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και Στοιχείων του συλλόγου.

● Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Γ.Γ., αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.

Ο Ταμίας:

● Εισπράττει τις συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές παροχές εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αποδείξεις.

● Ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση του Δ.Σ. και υπογράφονται από τον πρόεδρο.

● Οι πληρωμές ποσών μεγαλύτερων από 300,00 Ευρώ θα γίνονται πάντα με τραπεζική επιταγή  υπογεγραμμένη από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του συλλόγου ή με τη  χρήση τραπεζικής μεταφοράς Online (ebanking) με δύο κλειδιά, ένα για τον ταμία και ένα για τον πρόεδρο. Εν απουσία του προέδρου, οι επιταγές υπογράφονται από τον αντιπρόεδρο.

● Τηρεί τα αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του βιβλία και φακέλους.

● Ελέγχεται από την εξελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου. Εκτός των τακτικών ελέγχων είναι δυνατόν με εισήγηση μέλους του ΔΣ, να γίνει αιφνιδιαστικός έλεγχος, των λογαριασμών τράπεζας, μετρητών, ή αποθεματικών.  

● Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
● Σε περίπτωση απουσίας του ταμία για οποιοδήποτε λόγο, τον αναπληρώνει ο αναπληρωματικός Ταμίας.

● Σε περίπτωση που απαιτούνται και τηρούνται βιβλία εφορίας, ο ταμίας υποχρεούται να φυλάσσει τα παραστατικά και βιβλία και να συνεργάζεται με το λογιστή που έχει διοριστεί.

Ο Επόπτης Επικοινωνιακών και Ραδιο-Τηλεοπτικών Μέσων:

● Το ΔΣ διορίζει έναν από τους συμβούλους που διαθέτει τα ανάλογα προσόντα ως υπεύθυνο της καλής λειτουργίας και απόδοσης όλων των μέσων επικοινωνίας και των Ραδιοτηλεοπτικών μέσων.

Σε περίπτωση που κανείς από τα μέλη του συμβουλίου δε διαθέτει τις ανάλογες γνώσεις για τη υπεύθυνη αυτή θέση, το ΔΣ μπορεί να αναθέσει σε απλό μέλος του συλλόγου αυτή την εργασία, αλλά τότε το ίδιο το ΔΣ έχει την πλήρη ευθύνη και τον δεοντολογικό έλεγχο της δράσης αυτής.

Ο επόπτης επικοινωνιών, ελέγχει την καλή και συνεχή λειτουργία  όλων των διαθέσιμων μέσων, ιστοσελίδας, Web-Radio, Web-TV, συνεργασίες με τοπικά   μέσα αναμετάδοσης, Ραδιόφωνα, Τηλεοράσεις, Εφημερίδες και γενικά φροντίζει την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων καθώς και την τήρηση της δεοντολογίας του συλλόγου από τα μέσα αυτά. Το ΔΣ μπορεί να παύσει ή να διορίσει τον Επόπτη   Επικοινωνιών και Μέσων.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

● Ταυτόχρονα με τις εκλογές για Δ.Σ., γίνονται και οι εκλογές για ανάδειξη εξελεγκτικής επιτροπής που αποτελείται από τρία μέλη.

Η θητεία της Ε.Ε. ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. Στις αρμοδιότητες της Ε.Ε. είναι η άσκηση του ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ., η σύνταξη και η υποβολή σχετικής έκθεσης στην τακτική Γ.Σ. ή σε έκτακτη Γ.Σ., αν αυτή κρίνει απαραίτητο  ή ζητηθεί από την τακτική Γ.Σ. Η έκθεση της Ε.Ε θα αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

● Η Εξελεγκτική Επιτροπή, σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπ' όψιν της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

● Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. . Η Εξελεγκτική Επιτροπή, στην πρώτη της συνεδρίαση, εκλέγει τον πρόεδρό της που διευθύνει τις εργασίες της.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ι. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στον σύλλογο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.
ΙΙ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο (ενδιαφερόμενο μέλος) δεν παρίσταται κατά τη συζήτηση και, για τη λήψη αποφάσεως επί του θέματος, η ψήφος του λαμβάνεται υπ' όψιν ως θετική.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ:

● Κάθε τρία χρόνια, στην τακτική Γ.Σ. , γίνονται οι αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του συλλόγου που είναι τακτοποιημένα οικονομικά.

● Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία να δηλώνει ότι δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα

● Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο (εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά), στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και θεωρούνται επιτυχόντες όσοι συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων κάθε οργάνου (επτά [7] για το Δ.Σ. και τρεις [3] για την Ε.Ε. κατ’ ανώτατο). Οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες αναπληρωματικοί, αφού όμως πήραν τουλάχιστον 5 ψήφους.

● Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες.

● Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, με δύο αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγεται πριν τις αρχαιρεσίες. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα.

● Η εφορευτική επιτροπή εποπτεύει για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και αποφαίνεται επί τόπου για κάθε ένσταση που τυχόν υποβάλλεται.

● Η εφορευτική επιτροπή, όταν λήξει η ψηφοφορία, συντάσσει πρακτικό σχετικό με τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και του αποτελέσματος τους, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

● Το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20

●Για την προώθηση των σκοπών του συλλόγου και για την εύρυθμη λειτουργία του, μπορούν να συσταθούν Επιτροπές. Αυτές συγκροτούνται από όλα τα μέλη του συλλόγου. Το Δ.Σ. ορίζει τον υπεύθυνο της κάθε Επιτροπής. Με ευθύνη του Δ.Σ. ενδέχεται να λειτουργεί και Τμήμα Νέων του συλλόγου, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν και νέοι κάτω των 18 ετών, με σύμφωνη γνώμη των γονέων τους.

●Για την τροποποίηση του καταστατικού εν μέρει ή στο σύνολό του, ή τη διάλυση του συλλόγου, απαιτείται σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με απαρτία ποσοστού 50% συν ένα τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του συλλόγου, λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πρέπει να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

● Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του συλλόγου, μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
Οι Κανονισμοί αυτοί, με απόφαση του Δ.Σ., εισάγονται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.

● Ο σύλλογος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Συλλόγων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με τον σύλλογο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και οι σχετικοί νόμοι.

● Πράξεις των οργάνων του συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν τον σύλλογο εφόσον είναι μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους και αποφασίζονται κατά το χρόνο της θητείας τους.

● Ο σύλλογος διαλύεται δικαστικά σε περίπτωση που τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα.

● Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου η περιουσία του δε διανέμεται μεταξύ των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 21

Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης της περιουσίας του συλλόγου

Για τη διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου, κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση αυτού, θα ορισθεί πενταμελής Επιτροπή με σκοπό την κοινωφελή δραστηριότητα στις περιοχές Ξηρόκαμπο και Αμπάρι Ηλείας.

ΑΡΘΡΟ 22

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ή τους σχετικούς με τους συλλόγους και σωματεία νόμους, ρυθμίζεται σύμφωνα με το πνεύμα του Καταστατικού με απόφαση του Δ.Σ. που υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γ.Σ. .

   ΑΡΘΡΟ 23

ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα βιβλία που τηρεί ο σύλλογος είναι :

- Υποχρεωτικά:
    α. Μητρώο μελών του συλλόγου. Σε αυτό καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν στο σύλλογο.
    β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
    γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
    δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.
    ε. Βιβλίο ιστορίας του Σωματείου.

- Προαιρετικά:
    α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
    β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
    γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στη Γενική Συνέλευση.
    δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
Το Σωματείο, μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του και σύμφωνα με τις συναλλαγές του, όπως ορίζουν οι σχετικοί Νόμοι, κώδικες και διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 24

Προσωρινή Διάταξη 

Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του συλλόγου, έως ότου ληφθεί διαφορετική απόφαση, καθορίζεται ως εξής :
α. Δικαίωμα εγγραφής στον σύλλογο των τακτικών μελών ποσό (10,00 €) Ευρώ.
β. Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών ποσό δώδεκα (12,00 € ) Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 25

Το Καταστατικό αυτό, που περιέχει 25 άρθρα, αναγνώσθηκε και συζητήθηκε κατ’ άρθρο και σύνολο, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 3ης Ιουνίου 2017, που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό και θα ισχύσει από την εγγραφή του στο τηρούμενο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Ηλείας.