Άγιοι Απόστολοι

5Νεώτερη εκκλησία κατασκευή 19…….

Δωρεά οικοπέδου και την ανέγερση της εκκλησίας από τον Πανάγο Μπεζεριάνο

Σήμερα κεντρική εκκλησία του Αμπαρίου

Κατασκευή από δωρεές συγχωριανών.

(ημέρα γιορτής 30 Ιουνίου)