Άγιοι Απόστολοι

5Νεώτερη εκκλησία κατασκευή 19…….

H δωρεά οικοπέδου έγινε από τον Πανάγο Μπεζεριάνο και η ανέγερση της εκκλησίας έγινε από τον Πέτρο  Μπεζεριάνο.

Σήμερα κεντρική εκκλησία του Αμπαρίου

Κατασκευή από δωρεές συγχωριανών.

(ημέρα γιορτής 30 Ιουνίου)