Αγία Αικατερίνη

DSC 7182

Παλιά εκκλησία, θεωρείται Βυζαντινή, προστάτιδα του Αμπαρίου.

Που σύμφωνα με την αναθηματική πλάκα στη νότια πλευρά  ανακατασκευάζεται το έτος ……από τον εξ Αμερικής ομογενή Παρασκευόπουλο. 

(ημέρα γιορτής  24η Νοεμβρίου)