Μονοπάτι

Ο πρώτος κεντρικός δρόμος που ένωνε τον οικισμό με την Αρχαία Ολυμπία και την έδρα του Δήμου Ολυμπίων που ήταν τότε το Πελόπιο (Κρεκούκι) ήταν από τη θέση “Λαγκάδα” και κατέβαινε στη Κάμενα και από εκεί στα Ολύμπια.

23

 (6,5 km).