Α' είσοδος

aes

Έχοντας παρακάμψει προς βορρά τον εθνικό δρόμο Α Ολυμπίας- Τρίπολης στο ύψος του Βασιλακίου σε απόσταση 5 χιλιομέτρων φτάνουμε στο Ξηρόκαμπο. Δυνατότητες προσπέλασης δύο.  Η ά είσοδος, κύρια θα λέγαμε, μας οδηγεί από το γεφύρι με μικρή ανηφοριά στο κέντρο του χωριού που με θαυμαστή ρυμοτόμηση, μοναδική θα μπορούσαμε να πούμε , απλώνεται από Βορρά ως Νότο το καταπράσινο χωριό μας.

Β' είσοδος

b

Το χωριό μας, ευλογημένο από φυσική ομορφιά, διαθέτει και δεύτερη είσοδο ένα από παλιά χρησιμοποιούμενο μονοπάτι τη <<μποκρίλα>>.