Ερύμανθος

erimanthos

Ο Ερύμανθος είναι το δυτικότερο ποτάμι της Αρκαδίας. Σχηματίζεται από τη συμβολή τριών μικρότερων ποταμών:

-του κυρίως Ερυμάνθου (Νουσαΐτικο ποτάμι) που πηγάζει από το όρος Ερύμανθος και

-του ποταμού Αροανίου (Λιβαρτζινό ποτάμι) και του Σειραίου (Βερτσιώτικο ποτάμι) που έχουν τις πηγές τους στην ορεινή περιοχή ανάμεσα στο όρος Ερύμανθο και στα Αροάνια όρη.

            Η διεύθυνση της ροής του ποταμού είναι από το βορρά προς το νότο. Η κυρίως ροή του ποταμού ξεκινά από την περιοχή των Τριποτάμων και φθάνει μέχρι την αρχαία Ολυμπία στα όρια των νομών Αχαΐας, Ηλείας, Αρκαδίας.