Μικρές και μεγάλες πηγές

erimanthos1

Χαρακτηριστικό στοιχείο του υδάτινου πλούτου της περιοχής αποτελεί η πλούσια ανάβλυση των πηγών του ποταμού Ερυμάνθου. Σε όλο το ανάγλυφο της νότιας πλευράς, είναι εγκατεστημένες μικρότερες και μεγαλύτερες πηγές, όλες απόλυτα και αρμονικά συνδεδεμένες με το οικοσύστημα της περιοχής. Στα περισσότερα χωριά οι πηγές αυτές αναδεικνύονται χάρη σε λιθόκτιστες κατασκευές που συγκαταλέγονται στα αρχιτεκτονικά – πολιτιστικά μνημεία της περιοχής. Ακόμα, πολλά λιθόκτιστα γεφύρια είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τον ποταμό Ερύμανθο και αρμονικά ενταγμένα στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, τα περισσότερα κατασκευασμένα τον 19οαιώνα. Κι αυτά με τη σειρά τους αποτελούν δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής εκείνης της περιόδου καθώς και σημαντικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς.