Τα νερά του

Ο Ερύμανθος έχει όλο το χρόνο νερό, και τα νερά του είναι ορμητικά. Έτσι, διατρέχει μια απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων και ως φυσικό αγαθό, εμπλουτίζει τη χλωρίδα και την πανίδα των ορεινών και ημιορεινών περιοχών τις οποίες διασχίζει. Σ’ αυτό το πλούσιο οικοσύστημα 20 περίπου χωριά έχουν συνδέσει τη ζωή και την ιστορία τους με τα νερά του ποταμού.